பெண்கள்

சிறுமிகளுக்கு மாதவிடாய் கோளாறு உருவாவது ஏன்?

சிறுமிகளுக்கு மாதவிடாய் கோளாறு உருவாவது ஏன்? இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லா சிறுமிகளும்.

Read More
பெண்கள்

கர்ப்பமுற்ற பெண்களுக்கு சர்க்கரை அதிகரிப்பது ஏன்?

கர்ப்பமுற்ற பெண்களுக்கு சர்க்கரை அதிகரிப்பது ஏன்? Glucose – சர்க்கரை என்பது.

Read More
பெண்கள்

கருவில் இருக்கும் குழந்தை தெம்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர

கருவில் இருக்கும் குழந்தை தெம்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர என்ன சாப்பிடலாம்? கருவில்.

Read More
பெண்கள்

கர்ப்பமுற்ற பெண்கள் அதிக அளவு உணவை உட்கொள்ள வேண்டுமா?

கர்ப்பமுற்ற பெண்கள் அதிக அளவு உணவை உட்கொள்ள வேண்டுமா? கர்ப்பமுற்ற பெண்கள்.

Read More
பெண்கள்

கர்ப்பமுற்ற பெண்கள் சத்து மாத்திரைகளை உட்கொள்ள வேண்டுமா?

கர்ப்பமுற்ற பெண்கள் சத்து மாத்திரைகளை உட்கொள்ள வேண்டுமா? தேவையில்லை, தினமும் உட்கொள்ளும்.

Read More
X