நோய்கள்

தடுப்பூசி போடாவிட்டால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

தடுப்பூசி போடாவிட்டால் நோய்கள் உண்டாகுமா? மனிதர்களுக்கு இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி.

Read More
நோய்கள்

முதுமையினால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

முதுமையினால் நோய்கள் உண்டாகுமா? முதுமை வந்தால் நோய் உண்டாகும் என்று எந்த.

Read More
நோய்கள்

கொசுக்களால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

கொசுக்களால் நோய்கள் உண்டாகுமா? கொசுக்களிடம் இருந்தும் நோய்கள் மனிதர்களுக்குப் பரவுவதில்லை. கொசுக்கள்.

Read More
நோய்கள்

கிருமிகளால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

கிருமிகளால் நோய்கள் உண்டாகுமா? கிருமிகளினால் மனிதர்களுக்கு எந்த நோய்களும் உண்டாகாது. கிருமிகளை.

Read More
நோய்கள்

தொற்று நோய்கள் உண்மையா?

தொற்று நோய்கள் உண்மையா? சில நோய்கள் பரவுவதாகவும், தொற்றுவதாகவும் மருத்துவர்கள் கருத்துச்.

Read More
நோய்கள்

பரம்பரை நோய்கள் அனைவருக்கும் வருமா?

பரம்பரை நோய்கள் அனைவருக்கும் வருமா? பரம்பரை நோய் என்று எந்த நோயும்.

Read More
நோய்கள்

மஞ்சள் காமாலை நோய் என்பது என்ன?

மஞ்சள் காமாலை நோய் என்பது என்ன? மஞ்சள் காமாலை என்பது வயிறு.

Read More
நோய்கள்

புற்று நோயால் மரணம் ஏற்படுமா?

புற்று நோயால் மரணம் ஏற்படுமா? புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டாமல் இருந்தால், புதிய.

Read More
நோய்கள்

புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டலாமா?

புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டலாமா? கண்டிப்பாக புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டக்கூடாது. புற்றுநோய் மட்டுமின்றி.

Read More
நோய்கள்

பரம்பரை நோய்கள் எதனால் உருவாகின்றன?

பரம்பரை நோய்கள் எதனால் உருவாகின்றன? பரம்பரை நோய் என்றெல்லாம் குறிப்பாக எந்த.

Read More
X