குழந்தைகள்

குழந்தைகள் குறையுடன் பிறப்பதற்கு இறைவன் தான் காரணமா?

குழந்தைகள் குறையுடன் பிறப்பதற்கு இறைவன் தான் காரணமா? இல்லை! நிச்சயமாக இல்லை..

Read More
குழந்தைகள்

பிள்ளைகள் விரைவாகச் சாப்பிட என்ன செய்யலாம்?

பிள்ளைகள் விரைவாகச் சாப்பிட என்ன செய்யலாம்? பிள்ளைகளை விரைவாகச் சாப்பிடச் சொல்லி.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாயில் எச்சில் வழிகிறது?

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாயில் எச்சில் வழிகிறது? குழந்தைக்கு வாயில் எச்சில் வழிகிறது.

Read More
குழந்தைகள்

சிறுவர்கள் வெயிலில் விளையாடினால் என்னென்ன நோய்கள் உண்டாகும்?

சிறுவர்கள் வெயிலில் விளையாடினால் என்னென்ன நோய்கள் உண்டாகும்? சிறுவர்கள் வெயிலில் விளையாடினால்.

Read More
குழந்தைகள்

சிறுவர்கள் மழையில் நனையலாமா?

சிறுவர்கள் மழையில் நனையலாமா? மழையில் நனையும் போது உடலானது பிரபஞ்ச ஆற்றலை.

Read More
குழந்தைகள்

சிறுவர்கள் எத்தனை மணிக்கு படுக்கைக்குச் செல்ல வேண்டும்?

சிறுவர்கள் எத்தனை மணிக்கு படுக்கைக்குச் செல்ல வேண்டும்? சிறுவர்களுக்கு உறக்கமும் ஓய்வும்.

Read More
குழந்தைகள்

சிறுவர்களுக்கு எத்தனை முறை உணவு கொடுக்க வேண்டும்?

சிறுவர்களுக்கு எத்தனை முறை உணவு கொடுக்க வேண்டும்? சிறுவர்களுக்குப் பசியில்லாமல் கொடுக்கப்படும்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைக்கு எதனால் வயிற்று உப்புசம் உண்டாகிறது?

குழந்தைக்கு எதனால் வயிற்று உப்புசம் உண்டாகிறது? குழந்தையின் வயிறு உப்புசமாக இருந்தால்,.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது?

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது? குழந்தைகளுக்கு ஜீரண சக்தி பலவீனமாக இருக்கும்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைக்கு கடிகார நேரத்தைப் பின்பற்றி உணவு கொடுப்பது நல்லதா?

குழந்தைக்கு கடிகார நேரத்தைப் பின்பற்றி உணவு கொடுப்பது நல்லதா? கடிகார நேரத்தைப்.

Read More
X