ஆன்மீகம்

இறைவன் நேரடியாக உதவுவாரா?

இறைவன் நேரடியாக உதவுவாரா? இல்லை, இறைவன் நேரடியாக யாருக்கும் எந்த உதவியும்.

Read More
ஆன்மீகம்

பிரார்த்தனைகள் பலிக்குமா?

பிரார்த்தனைகள் பலிக்குமா? திட்டமிடலும், முயற்சியும், உழைப்பும், சேர்ந்தால் மட்டுமே பிரார்த்தனைகள் பலிக்கும்..

Read More
ஆன்மீகம்

இறைவன் எங்கு இருக்கிறார்?

இறைவன் எங்கு இருக்கிறார்? இந்த பிரபஞ்சத்தில் கோள்கள் உட்பட படைப்புகள் அனைத்தும்.

Read More
ஆன்மீகம்

இறைவன் என்பவர் யார்?

இறைவன் என்பவர் யார்? இந்த பூமியில் வாழும் உயிர்கள், இயற்கை, பூமி,.

Read More
ஆன்மீகம்

ஆன்மீகம் என்றால் என்ன?

ஆன்மீகம் என்றால் என்ன? மனித வாழ்க்கையின் ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டத்துக்குப்.

Read More
ஆன்மீகம்

மனிதர்களுக்கு எதற்காக ஆன்மீகம் தேவைப்படுகிறது?

மனிதர்களுக்கு எதற்காக ஆன்மீகம் தேவைப்படுகிறது? தேடுதலும் சிந்தனையும் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய.

Read More
ஆன்மீகம்

ஆன்மீகம் அனைவருக்கும் தேவையா?

ஆன்மீகம் அனைவருக்கும் தேவையா? மனித வாழ்க்கை என்பதே ஆன்மீக பயிற்சிதான். வாழ்க்கை.

Read More
ஆன்மீகம்

தியானம் என்பது என்ன?

தியானம் என்பது என்ன? 24 மணி நேரமும் சதா இயங்கிக்கொண்டே இருக்கும்.

Read More
ஆன்மீகம்

அனைவரும் தியானம் செய்ய வேண்டுமா?

அனைவரும் தியானம் செய்ய வேண்டுமா? மனிதர்கள் அனைவருக்கும் மனம் எனும் கருவி.

Read More
ஆன்மீகம்

தெய்வ வழிபாடுகள் ஆன்மீகமா?

தெய்வ வழிபாடுகள் ஆன்மீகமா? தெய்வ வழிபாடுகள் மனதை கட்டுப்படுத்த உதவும், மன.

Read More
X