ஏக்கம் கவிதை

உன் மௌனவிரதம்

திருவிழாக் கூட்டம்ஊரே கூடியிருந்ததுநாமோ திருவிழாவில்ஒரு தீவானோம் நம்மைச் சுற்றியும்ஆயிரம் தலைகள்ஆயிரம் குரல்கள்ஆயிரம்.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

என் கவிதை

சிற்பங்களைச் செதுக்ககாரணமானஅரசனும் இல்லை சிற்பங்களைச்செதுக்கி தந்தசிற்பியும் இல்லை காலத்தை வென்றுசிற்பங்கள் மட்டும்நிலைத்திருக்கின்றனதனியாக.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

உயிர் கொத்திப் பறவை

உயிர் கொத்திப் பறவைஒவ்வொரு நொடியும் – என்உயிர் குடிக்கும் அவள் என்னுயிர்.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

ஏக்கம்

எதார்த்தமாக நடப்பதைப் போல்நீ என்னைக் காண வேண்டும்எதிர்பாராமல் நடப்பதைப் போல்நான் உன்னைக்.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

துணையாக வருவாயா?

மனித வாழ்க்கைஒரு விசித்திரப் பயணம்அதைக் கடப்பது சுலபம்நிமிர்ந்து நடப்பது கடினம் கடக்க.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்

இருக்குமிடம் தெரியாமல்தொலைத்தப் பொருளைதேடுவது உலக வழக்கம் ஆனால் உன்னை அருகிலேயேவைத்துக்கொண்டு –.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

நீ கடந்து செல்கையில்

மழைநீர் வழிந்தோடும்வறண்ட பூமியாகசெய்வதறியாது பார்த்துக்கொண்டேநிற்கிறேன் பெண்ணேநீ கடந்து செல்கையில்உயிரற்ற சிலையாக பூத்துக்.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

நீயும் நானும்

தெளிந்த வானம்நகரும் மேகம்குளிர்ந்த காற்றுஅதன் கீழ் அழகியபச்சை மலைத்தொடர்எங்கும் மரங்கள்எங்கும் பசுமை.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

ஆசை

இதுவரையில் நான்கடந்து வந்த பாதைபயணம் அனுபவம்இன்பம் மகிழ்ச்சிகவலை துக்கம்நினைவு பதிவு அனைத்தையும்அழித்துவிட்டு.

Read More
X