தமிழ் கவிதை

கேப்டன் விஜயகாந்த்துக்கு இரங்கல் கவிதை

மாமனிதர் கேப்டன் விஜயகாந்த்துக்கு இரங்கல் கவிதை கோபுரங்கள் சாய்வதில்லைஎன்ற சொல்லாடல் பொய்தான்தரையில்.

Read More
தமிழ் கவிதை

பெண்

மும்மூர்த்திகளின்தொழிலையும்பூமியில் தனி ஆளாய்செய்கிறாள் பெண் உலக வாழ்கையில்மகிழ்ச்சியையும்ஆனந்தத்தையும்படைத்து குடும்பத்தின்அமைதியையும்ஒற்றுமையையும்காத்து கட்டிய கணவனின்கவலையையும்துன்பத்தையும்அழித்து.

Read More
தமிழ் கவிதை

நண்பன்

அன்பான தாய், தந்தைசகோதரன் சகோதரிஉறவு சுற்றம் நல்ல மனைவிபொறுப்பான பிள்ளைஅமைந்தவன் சொர்க்கத்தில்.

Read More
தமிழ் கவிதை

தமிழன்

இறைவா எனக்கு நீ தந்த வரம்இப்போதுதான் உணர்கிறேன்தமிழில் பேசுவதே கொடுப்பினைஎழுதப் படிக்கவும்.

Read More
X