காதல் கவிதை

காதலை ஏன் மறைத்தாய்

என் காதலை நான்சொன்னபோதுஉன் காதலை ஏனோஒளித்து வைத்தாய் நம் காதல் என்பதைஉணராமல்பூவுக்குள்.

Read More
காதல் கவிதை

காதலி

பஞ்சவர்ண நிலாவண்ண மலர்க்காடுதேன் சிந்தும் தேக்குஇசை பாடும் மூங்கில் பனியில் செதுக்கிய.

Read More
காதல் கவிதை

உன் சேலை

சேலையே உன்னைவிரும்பி உடுத்திக்கொள்ளும்வயதிலும் சேலையை நீவிரும்பி உடுத்திக்கொள்ளும்வயதிலும் சேலையால் உன்னைநீ மறைத்துக்.

Read More
காதல் கவிதை

காதல் இசை

கர்நாடக சங்கீதமாகதுடித்துக் கொண்டிருந்தஎன் மனது உன்னைக் காணும்வேளைகளில் மட்டும்குத்துப் பாடலாககுத்துகிறது நீ.

Read More
காதல் கவிதை

கல்லூரி வாசலில் நீ

இந்த உலகில்ரகசியம் என்றும்அதிசயம் என்றும் – நடக்கவாய்ப்பில்லாதது என்றும் எதுவுமே கிடையாதுஎன்பதை.

Read More
காதல் கவிதை

காதலின்றி அமையாது உலகு

கோடி கோடியாககவிதை எழுதியும்சொற்களுக்கு இன்னும்பஞ்சம் உருவாகவில்லை காகிதங்கள் தீர்ந்துள்ளனகவிதைகள் தீர்ந்ததில்லைபெண்களும் காதலும்இந்த.

Read More
காதல் கவிதை

பயணத்தில் காதலி

மதிய நேரத்து உஷ்ணம்பேருந்தில் அதிகரிக்கஜன்னலைத் திறந்து வைத்துபுறப்படக் காத்திருந்தான் டேய்… பார்த்துப்போடா.

Read More
X