காதல் கவிதை

காதலும் கவிதையும்

கவிதைகள் வடிக்கும்தருணத்தில் எல்லாம்உன் நினைவுகள்உதிப்பதில்லை உன் நினைவுகள்தோன்றும் தருணத்தில்எல்லாம் கவிதைகள்உதிப்பதில்லை உன்.

Read More
காதல் கவிதை

காதல்

காதல் விரும்பிய பெண்ணுடன்இணைந்து வாழ்வதுமட்டுமா காதல் அவளுக்கு ஒருசிறப்பான வாழ்க்கைஅமையுமென்றால் அவளை.

Read More
காதல் கவிதை

உன்னை இழந்த பிறகு

ஒன்றை இழந்தால்ஒன்று கிடைக்குமாம்ஆறுதல் சொன்னார்கள்என் நண்பர்கள் உன்னை இழந்தபிறகு கிடைப்பதுசொர்க்கமாகவேஇருந்தாலும் எதற்கு.

Read More
காதல் கவிதை

காதல் கடிதம்

காதல் கடிதம்எழுத நினைத்தேன் கண்ணீர் கடிதம்எழுதி முடித்தேன் உன்னை எண்ணிகவிதை வடித்தேன்.

Read More
காதல் கவிதை

நீ உயிர்வாழக் காரணம்

நீ தனிமையில் இருக்கையில்யாருடைய நினைவுகள்அலைபாய்கின்றனவோ இயற்கையின் அசைவுகள்யாரை உனக்கு நினைவுபடுத்துகின்றனவோ இளையராஜாவின்காதல்.

Read More
காதல் கவிதை

எது காதல்?

கண்ணில் தொடங்கிமனதில் மலர்வதாபார்த்தவுடன் பிடித்துப்போவதா எது காதல்? பார்க்கப் பார்க்கமனதில் நிறைவதாபழகப்.

Read More
X