ரெய்கி காணொளி

முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?

முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?மனிதர்கள் ரெய்கி ஆற்றலையும் சுவாசிக்கிறார்கள்.சுவாசம் மூலமாகவும் ரெய்கி ஆற்றல்.

Read More
ரெய்கி காணொளி

மாத்திரைகளின் பக்கவிளைவுகள் குறையும், ஆற்றல் அதிகரிக்கும்

மாத்திரைகளின் பக்கவிளைவுகள் குறையும், ஆற்றல் அதிகரிக்கும். ரெய்கி ஆற்றலைப் பயன்படுத்தினால் மருந்து.

Read More
ரெய்கி காணொளி

செல்ப் ஹீலிங்எத்தனை முறை செய்ய வேண்டும்?

நோய் உள்ளவர்கள் மற்றும் நோய் இல்லாதவர்கள், தினம், வாரம், மாதம், எத்தனை.

Read More
ரெய்கி காணொளி

அனைவருக்கும் ஹீலிங் வழங்கக்கூடாது

ரெய்கியில் மாஸ்டர் நிலை கற்றிருந்தாலும் அனைவருக்கும் ஹீலிங் வழங்கக்கூடாது.

Read More
ரெய்கி காணொளி

தினசரி பயிற்சி செய்யாமல் ரெய்கி ஆற்றலின் பலனைப் பெறலாம்

தினசரி பயிற்சி செய்யாமல் ரெய்கி ஆற்றலின் பலனைப் பெறலாம். ரெய்கி ஆற்றலைச்.

Read More
X