ஆரோக்கிய காணொளி

இவற்றை சுத்தப்படுத்தினால் அனைத்து நோய்களும் குணமாகும்

இவற்றை சுத்தப்படுத்தினால் அனைத்து நோய்களும் குணமாகும்

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் அனைத்து நோய்களும் குணமாகும்

மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் அனைத்து நோய்களும் குணமாகும் தூக்கம் சரியாக இருந்தாலே.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

மனம் என்றுமே நிம்மதியாக இருக்க இவ்வாறு வாழுங்கள்

மனம் என்றுமே நிம்மதியாக இருக்க இவ்வாறு வாழுங்கள்

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

சிறுநீர் நாற்றம் வீசுவது ஏன்?

சிறுநீர் நாற்றம் வீசுவது ஏன்? வெளியே சிறுநீர் நாரினால் உடலின் உள்ளே.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

மனதின் தன்மைகள்

மனதின் தன்மைகள் – கனவும், நினைவும், மனமும், வாழ்க்கையும் மனம் எவ்வாறு.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

மனதின் பேராற்றல்

மனதின் பேராற்றல் | The potential of the mind |.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

தூங்கும் போதும் செல்ப் ஹீலிங்

Self-healing while sleeping | தூங்கும் போதும் செல்ப் ஹீலிங்Zoom meeting.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

ஆரோக்கியமாக வாழும் வழிமுறைகள்

கொரோன உட்பட எந்த நோயும் அண்டாமல் இறுதிவரையில் ஆரோக்கியமாக வாழும் வழிமுறைகள்.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

உடலே மருத்துவர்

உடலே மருத்துவர் | Udale Maruthuvar Health Meeting – ஆரோக்கிய.

Read More
X