உலகம்

ஒரு நாட்டில் வாழும் உயிரினம் ஏன் மற்ற நாடுகளில் வாழ்வதில்லை?

ஒரு நாட்டில் வாழும் உயிரினம் ஏன் மற்ற நாடுகளில் வாழ்வதில்லை? பஞ்சபூத.

Read More
உடல்

பசி உண்டானால் கண்டிப்பாகச் சாப்பிட வேண்டுமா?

பசி உண்டானால் கண்டிப்பாகச் சாப்பிட வேண்டுமா? முடிந்த வரையில் நன்றாகப் பசி.

Read More
வாழ்க்கை

பெரியார் சிறியார் என்பவர்கள் யார்?

பெரியார் சிறியார் என்பவர்கள் யார்? பெரியார் சிறியார் என்ற சொற்கள் வயதைக்.

Read More
உடல்

பசி உண்டான உடன் சாப்பிடாவிட்டால் புண்கள் உண்டாகுமா?

பசி உண்டான உடன் சாப்பிடாவிட்டால் வயிற்றில் புண்கள் உண்டாகுமா? இல்லை. பசி.

Read More
உடல்

உட்கொண்டவற்றின் வாடை சிறுநீரில் வருவது ஏன்?

உட்கொண்டவற்றின் வாடை சிறுநீரில் வருவது ஏன்? சில உணவுகளையும், பானங்களையும், பொருட்களையும்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைகள் குறையுடன் பிறப்பதற்கு இறைவன் தான் காரணமா?

குழந்தைகள் குறையுடன் பிறப்பதற்கு இறைவன் தான் காரணமா? இல்லை! நிச்சயமாக இல்லை..

Read More
உடல்

சாப்பிட்ட பின் வாயில் வாடை வருவது ஏன்?

சாப்பிட்ட பின் வாயில் வாடை வருவது ஏன்? சில உணவுகளையும், பானங்களையும்,.

Read More
உடல்

வாய் கசப்பது ஏன்?

வாய் கசப்பது ஏன்? சில வேளைகளில் உணவை உட்கொள்ள நாட்டம் இருக்காது,.

Read More
வாழ்க்கை

மனிதப் பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன?

மனிதப் பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன? உலகம் என்றால் என்ன? இயற்கை.

Read More
ஆரோக்கியம்

சிறுவர்கள் இரவில் விழித்திருந்து படிக்கலாமா?

சிறுவர்கள் இரவில் விழித்திருந்து படிக்கலாமா? இரவில் உறங்கும் போது மட்டுமே உடலில்.

Read More