மலர் மருத்துவ காணொளி

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 4

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 4

  1. மலர் மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள் என்ன?
  2. மலர் மருந்துகளை எத்தனை நாட்கள் பயன்படுத்தலாம்?
  3. ரெஸ்கிவ் ரெமடியை எல்லா நோய்க்கும் பயன்படுத்தலாமா?

Bach Flower Remedy – பாட்ச் மலர் மருத்துவம்
Arulmoorthi – Salem | +91 99942 13645

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X