ரெய்கி

ரெய்கி சிகிச்சை

ரெய்கி சிகிச்சை, ரெய்கி என்ற சொல் ஜப்பானிய மொழியில் உள்ள இரண்டு

Read More
மருத்துவம்

பாத அழுத்தச் சிகிச்சை

பாதங்களில் கைகளைக் கொண்டு அல்லது அதற்கென்று பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட மரக்கட்டையைக் கொண்டு

Read More
மருத்துவம்

பாத பிரதிபலிப்பியல் சிகிச்சை

பாத பிரதிபலிப்பியல் சிகிச்சை என்பது என்ன? பாத பிரதிபலிப்பியல் சிகிச்சை (foot

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

தலைச்சுற்றல் குணமாக வீட்டு கை மருத்துவம்

தலைச்சுற்றல் குணமாக வீட்டு கை மருத்துவம். கீழே பார்க்கும் போதும், குனிந்து

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

கால் வீக்கம் குணமாக வீட்டு கை மருத்துவம்

கால் வீக்கம் குணமாக வீட்டு கை மருத்துவம். கால் வீக்கம், மூட்டு

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

மலச்சிக்கல் குணமாக வீட்டு மருத்துவம்

மலச்சிக்கல் குணமாக வீட்டு மருத்துவம். பயன்படுத்தி பயன்பெற்ற வீட்டு மருத்துவம். மலச்சிக்கல்

Read More
வீட்டு மருத்துவம்

வயிற்றுப்போக்கு குணமாக வீட்டு மருத்துவம்

வயிற்றுப்போக்கு குணமாக வீட்டு மருத்துவம். வயிற்றுப்போக்கு குணமாக பயன்படுத்தி பயன்பெற்ற வீட்டு

Read More
X