ஆரோக்கிய காணொளி

மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் அனைத்து நோய்களும் குணமாகும்

மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் அனைத்து நோய்களும் குணமாகும்

தூக்கம் சரியாக இருந்தாலே மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் அனைத்து நோய்களும் குணமாகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X