ஆரோக்கியம்

அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்தக் கூடிய மருந்து எது?

அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்தக் கூடிய மருந்து எது?

நோய் உள்ளவர்கள் அல்லது உடலில் உபாதைகள் உள்ளவர்கள் முதல் கட்டமாக உணவைக் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும். எவ்வளவு குறைவாக உணவை உட்கொள்கிறார்களோ, அவ்வளவு விரைவாக நோய் குணமாகும்.

உணவைக் குறைக்கும் போது அல்லது விரதமிருக்கும் போது, உடலில் ஜீரணத்துக்காக சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆற்றலை உடல் நோய்களைக் குணப்படுத்தப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும். அதாவது நோய்களைக் குணப்படுத்தும் ஆற்றலுடன், ஜீரண சக்தியும் சேர்ந்து இரண்டு மடங்கு விரைவாக நோய் குணமாகும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X