ஆரோக்கியம்

ஆரோக்கியமாக வாழ்வது எப்படி?

ஆரோக்கியமாக வாழ்வது எப்படி?

இறுதிவரையில் ஆரோக்கியமாக வாழ விரும்புபவர்கள் உடல் இடும் கட்டளைகளைப் புரிந்துகொண்டு அவற்றைப் பின்பற்றி வாழ வேண்டும்.

பசியை அறிந்து, பசியின் அளவுக்கு மட்டும், உடலுக்கு உகந்த, மேலும் உடலால் எளிதாக ஜீரணிக்கக் கூடிய உணவு வகைகளை உட்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு வாழ்தல் நோய்கள் உருவாகாமல் தவிர்க்கலாம்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X