மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: மூதுரை

கடவுள் வாழ்த்து வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது -பூக்கொண்டுதுப்பார்.

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: நல்வழி

கடவுள் வாழ்த்து பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவைநாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன்.

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: கொன்றை வேந்தன்

கடவுள் வாழ்த்து கொன்றை வேந்தன் செல்வன் அடியினைஎன்றும் ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே..

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: ஆத்திசூடி

கடவுள் வாழ்த்து ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனைஏத்தி ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே..

Read More
வாழ்க்கை

ஆதி காலத்து தமிழக மனிதர்கள்

ஆதி காலத்து தமிழக மனிதர்கள். அடர்ந்து செழித்த மலைத்தொடர், அதற்கு அலங்காரமாக.

Read More
வாழ்க்கை

கூடி வாழ்வதற்காக வழங்கப்பட்டது தான் இந்த பூவுலகம்

மனிதர்கள், விலங்குகள், பறவைகள், கடல்வாழ் உயிரினங்கள், தாவரங்கள், என இறைவனின் சிருஷ்டியில்.

Read More
வாழ்க்கை

மனித வாழ்க்கை பரமபதம் விளையாட்டுக்கு ஒப்பானது

மனித வாழ்க்கை பரமபத விளையாட்டுக்கு ஒப்பானது. அதில் ஏற்றம், இறக்கம், இரண்டுமே.

Read More
மனம்

மனதோடு பேசலாம் ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்

மனதோடு பேசலாம் ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். மனதுடன் பேசவும், மனதிடம் இருந்து.

Read More
பொது

பதில் மற்றும் விடை என்ன வித்தியாசம்?

பதில் மற்றும் விடை என்ன வித்தியாசம்? ஒரே பொருளைத் தருவதைப் போன்ற.

Read More
நோய்கள்

வைரஸ் காய்ச்சல் உருவாவதற்குக் காரணம் என்ன?

வைரஸ் காய்ச்சல் உருவாவதற்குக் காரணம் என்ன? குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் காய்ச்சல் உருவாவதற்கு.

Read More
X