நோய்கள்

எதை சாப்பிட்டால் நோய்கள் குணமாகும்?

எதை சாப்பிட்டால் நோய்கள் குணமாகும்? எதைச் சாப்பிட்டால் அந்த நோய் குணமாகும்?.

Read More
நோய்கள்

நீரிழிவு நோயாளியின் புண் விரைவில் குணமடைய சில வழிமுறைகள்

நீரிழிவு நோயாளியின் புண் விரைவில் குணமடைய சில வழிமுறைகள். நீரிழிவு நோயாளிகளின்.

Read More
மருத்துவம்

மருத்துவத்தின் பெயரால் கூறப்படும் தவறான கருத்துக்கள்

தலைப்புகள் மருத்துவத்தின் பெயரால் கூறப்படும் தவறான கருத்துக்கள். மருத்துவர்கள் மத்தியிலும், மருத்துவத்.

Read More
வாழ்க்கை

உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்கிறீர்களா?

உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்கிறீர்களா? வாழ்வதற்காக இந்த பூமிக்கு வரும் பெரும்பாலான.

Read More
வாழ்க்கை

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நாகரிகம் அறிமுகமானது

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நாகரிகம் அறிமுகமானது. உலகின் பெரும்பாலான மனிதர்கள் விலங்குகளோடு விலங்குகளாக.

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: மூதுரை

கடவுள் வாழ்த்து வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது -பூக்கொண்டுதுப்பார்.

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: நல்வழி

கடவுள் வாழ்த்து பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவைநாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன்.

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: கொன்றை வேந்தன்

கடவுள் வாழ்த்து கொன்றை வேந்தன் செல்வன் அடியினைஎன்றும் ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே..

Read More
மின்னூல்

ஔவையார் நூல்கள்: ஆத்திசூடி

கடவுள் வாழ்த்து ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனைஏத்தி ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே..

Read More
வாழ்க்கை

ஆதி காலத்து தமிழக மனிதர்கள்

ஆதி காலத்து தமிழக மனிதர்கள். அடர்ந்து செழித்த மலைத்தொடர், அதற்கு அலங்காரமாக.

Read More
X