மனம்

மனதின் ஆற்றலும் நினைவாற்றலும்

மனதின் ஆற்றலும் நினைவாற்றலும். மனதின் ஆற்றலை புரிந்துக் கொள்வதற்காக ஒரு உதாரணத்தைக்.

Read More
மனம்

மனம் உருவாக்கும் தடைகள்

மனம் உருவாக்கும் தடைகள். பெரும்பாலும் மனிதர்களின் வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும் தடையாக இருப்பது.

Read More
மனம்

மனம் குணப்படுத்தும் நோய்கள்

மனம் குணப்படுத்தும் நோய்கள் (பிளாசிபோ எபெக்ட்). சிலருக்கு நோய் உருவானால், ஒரு.

Read More
மனம்

தீய எண்ணங்கள் உருவாகாமல் தடுப்பதற்கு

தீய எண்ணங்கள் உருவாகாமல் தடுப்பதற்கு.இவ்வுலகில் வாழும் அத்தனை மனிதர்களுக்கும் ஏதாவது ஒருவகையில்.

Read More
மனம்

நோய்களை குணப்படுத்தும் மனம்

நோய்களை குணப்படுத்தும் மனம். உடல் முழுமையாக நலம்பெற வேண்டும் என்றால் முதலில்.

Read More
Makhluk Halus

Beberapa kaedah untuk mengelakkan gangguan makhluk halus

Beberapa kaedah untuk mengelakkan gangguan makhluk halus. Secara langsung.

Read More
மனம்

மனதினால் உருவாகும் ஆண்மை கோளாறுகள்

மனதினால் உருவாகும் ஆண்மை கோளாறுகள். மனம் தனது அமைதியையும் சமநிலையையும் இழக்கும்.

Read More
X