ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சையும் அதன் பிரதிபலிப்பும்

ரெய்கி தீட்சையும் அதன் பிரதிபலிப்பும். ரெய்கி தீட்சை பெறுபவர்களின், உடலும், மனமும்,.

Read More
மனம்

மனதால் உருவாகும் நோய்களின் உதாரணங்கள்

மனதால் உருவாகும் நோய்களின் உதாரணங்கள். ஒருவர் மழையில் நனைந்தால் காய்ச்சல் உருவாகும்.

Read More
ஆரோக்கியம்

நிம்மதியான தூக்கம் பெறுவதற்கும், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கும்

நிம்மதியான தூக்கம் பெறுவதற்கும், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கும் இவற்றைப் பின்பற்றுங்கள். படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு.

Read More
மனம்

மனதில் தேங்கும் உணர்ச்சிகள்

மனதில் தேங்கும் உணர்ச்சிகள். மனதில் தேங்கும் உணர்ச்சிகளால் உருவாகக்கூடிய தொந்தரவுகள். மனித.

Read More
காதலி கவிதை

நினைவுகள்

நினைவுகள் நெருப்பினைத்தழுவிய நினைவுகள்இன்றும் என்மனதின் தழும்பாக அந்த உஷ்ணம்துடிப்பு, பரிசம்ரோஜா இதழினும்மென்மையானஉன்.

Read More
காதலி கவிதை

காதலோ காமமோ

காதலோ காமமோ காதலோ காமமோஉனக்காக ஒரு உயிர்பிரிந்தது உன் தேநீர்க்கோப்பையில் ஒருஈயின்.

Read More
Makhluk Halus

Makhluk halus khayalan yang menakutkan manusia

Makhluk halus khayalan yang menakutkan manusia. Manusia mempunyai sebuah.

Read More
மனம்

மனம் எதையும் மறப்பதில்லை

மனம் எதையும் மறப்பதில்லை. மனதின் நினைவாற்றலைப் புரிந்துகொள்ள ஒரு உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்,.

Read More
வாழ்க்கை

மனிதர்களின் துன்பங்களும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

மனிதர்களின் துன்பங்களும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும் இந்தப் பூமியில் துன்பங்களை அனுபவம் செய்யாத.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சை பெற்ற பிறகு உண்டாகும் மாற்றங்கள்

தீட்சை பெற்ற மாணவர்கள் மேலே குறிப்பிட்ட தொந்தரவுகளில், ஏதாவது ஒன்றையோ அல்லது.

Read More
X