ஆரோக்கியம்

மனிதனின் உண்மையான ஆரோக்கியம்

மனிதனின் உண்மையான ஆரோக்கியம். ஒரு மனிதனின் உண்மையான ஆரோக்கிய நிலையை உடலின்.

Read More
நோய்கள்

எவையெல்லாம் நோய்கள்?

எவையெல்லாம் நோய்கள்? எவையெல்லாம் நோய்கள் அல்ல? ஒரு மனிதனின் அன்றாட வேலைகளைச்.

Read More
ஆன்மீகம்

மனிதர்களின் பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு

மனிதர்களின் பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு. பௌத்த மதத்தின் நம்பிக்கையின்படி மனிதர்களின் பிறப்பும்,.

Read More
தியானம்

தியானம் முறையாக பலனளிக்கிறதா?

நீங்கள் செய்யும் தியானம் முறையாக பலனளிக்கிறதா? தியானம் என்பது ஒரு செயல்.

Read More
தியானம்

ஒரு நிமிடத் தியானம்

ஒரு நிமிடத் தியானம். இன்றைய அவசர உலகில் தியானம் செய்வதற்காக நேரத்தை.

Read More
தியானம்

தியானத்துக்கு ஒரு அறிமுகம்

தியானம் என்பது என்ன? தியானத்துக்கு ஒரு அறிமுகம். தியானம் என்பது உடல்,.

Read More
தியானம்

தியானம் செய்யும் வழிமுறைகள்

1. விரிப்பு, பாய் அல்லது தடிப்பான துணியை விரித்து தரையில் வசதியாக.

Read More
நோய்கள்

ADR – எதிர் எதிர் மருந்துகளின் பக்கவிளைவுகள்

தலைப்புகள் பல நோயாளிகள் இன்று அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கும் பெரும்பாலான உடல்.

Read More
ஆரோக்கியம்

ஆரோக்கியத்தை அளக்கும் வழிமுறைகள்

ஆரோக்கியத்தை அளக்கும் வழிமுறைகள். மனிதர்களின் ஆரோக்கியத்தை அளந்து பார்க்கும் சில வழிமுறைகள்..

Read More
மனம்

நோய்களைக் குணப்படுத்தும் மனம்

நோய்களைக் குணப்படுத்தும் மனம். நமது பாரம்பரியத்தில் மனதுக்கு மிகவும் முக்கியமான இடத்தைக்.

Read More
X