ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #2 Body, Aura and Chakra

Online Tamil Acupuncture Class. 2nd Video introduction for body,.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #3 – Energy – ஆற்றல் – சக்தி

Energy – ஆற்றல் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது? நம்.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #4 – Yin Yang – யின் யாங்

சீன தேசத்தின் தாவோயிசம் என்ற மதத்தின் கோட்பாட்டின்படி, யின்-யாங் என்ற இரு.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #6 – Universe – பிரபஞ்சம்

✔️பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன?✔️அது எவ்வாறு அமையப் பட்டிருக்கிறது?✔️மனிதனுக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் என்ன தொடர்பு?✔️பிரபஞ்சம்.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #7 – Attunement – தீட்சை

✔️ரெய்கி தீட்சை என்றால் என்ன?✔️எவ்வாறு தீட்சை அளிக்க / பெற வேண்டும்?✔️.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #8 – ரெய்கி பயிற்சிகள்

ரெய்கி பயிற்சிகள்ஆற்றலை அனுப்புதல்ஆற்றலை உணர்தல்

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #9 – தியானம்

✔️ தியானம் என்றால் என்ன?✔️ ஏன் தியானம் செய்ய வேண்டும்?✔️ எவ்வாறு.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #10 – Karma

✔ கர்மா என்பது என்ன?✔ பாவ புண்ணியம் என்பது என்ன?✔ கர்மா.

Read More
X