மருத்துவம்

உடல் உறுப்புகளை நீக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அனைத்து உறுப்புகளையும் குணப்படுத்த முடியும்

ஒன்றை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் உடலின் உறுப்புகளை வெட்டுவதோ அவற்றை நீக்குவதோ.

Read More
மலர் மருத்துவ காணொளி

குழந்தைகளுக்கும், சிறுவர் சிறுமிகளுக்கும் எவ்வாறு மலர் மருத்துவம் பயன்தருகிறது?

குழந்தைகளுக்கும், சிறுவர் சிறுமிகளுக்கும் எவ்வாறு மலர் மருத்துவம் பயன்தருகிறது?

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்-19 அச்சம் கொள்ளும் அளவுக்கு ஒன்றுமில்லை

இன்று கோவிட்-19, கொரோனா வைரஸ் பரவுகிறது என்ற அச்சம் உலகம் முழுவதும்.

Read More
X