ரெய்கி

ரெய்கி பயிற்சி செய்ய மீண்டும் தீட்சை பெற வேண்டுமா?

ஏற்கனவே மற்ற தீட்சை பெற்றவர்கள், ரெய்கி பயிற்சி செய்ய மீண்டும் தீட்சை.

Read More
Holistic Reiki

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்

டிசம்பர் 12 & 13 2019 கோயம்புத்தூரில் ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி.

Read More
Holistic Reiki

கோயம்புத்தூர் ரெய்கி வகுப்பின் சிறு பகுதிகள்

டிசம்பர் 12 & 13 கோயம்புத்தூரில் ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பின்.

Read More
ரெய்கி காணொளி

கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு ரெய்கி எவ்வாறு உதவும்?

கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு ரெய்கி எவ்வாறு உதவும்? – How do Reiki.

Read More
X