ஆன்மீகம்

தெய்வ வழிபாடுகள் ஆன்மீகமா?

தெய்வ வழிபாடுகள் ஆன்மீகமா?

தெய்வ வழிபாடுகள் மனதை கட்டுப்படுத்த உதவும், மன தைரியத்தையும், ஒழுக்கத்தையும், நம்பிக்கையையும் வளர்க்க உதவும் அதனால் தெய்வ வழிபாடுகள் ஒரு வகையான ஆன்மீக பயிற்சிகள் தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X