ஆன்மீகம்

தெய்வ வழிபாடுகள் ஆன்மீகமா?

தெய்வ வழிபாடுகள் ஆன்மீகமா?

தெய்வ வழிபாடுகள் மனதை கட்டுப்படுத்த உதவும், மன தைரியத்தையும், ஒழுக்கத்தையும், நம்பிக்கையையும் வளர்க்க உதவும் அதனால் தெய்வ வழிபாடுகள் ஒரு வகையான ஆன்மீக பயிற்சிகள் தான்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X