அண்மைய பதிவுகள்

ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சைக்கு அறிமுகம்

தீட்சை என்றால், ஒரு கலையை அல்லது வித்தையை அடுத்த நபருக்கு கற்று தந்த குருவானவர், கற்றுக் கொண்டவர் அந்த கலையை தன் வாழ்க்கையில் முழுமையாக பயன்படுத்த வழங்கும்.

ஆன்மீகம்

ஞானம் அடைவது என்றால் என்ன?

ஞானம் என்பது என்ன? அதை எவ்வாறு அடைவது? என்ற கேள்விகள் பலருக்கு இருக்கலாம். ஞானத்தை அடைவதற்காக பலவகையான பயிற்சிகளையும், முயற்சிகளையும், மேற்கொண்டவர்களில் மிகச் சொற்பமான நபர்கள் மட்டுமே.

வாழ்க்கை

இளம் பருவத்தினர் தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல் தடுப்பது எப்படி?

பெற்றோர்கள் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விசயம், பிள்ளைகள் மனதில் உண்டாகும் சந்தேகங்களாலும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையினாலும் தான் தவறான பாதைக்குச் செல்கிறார்கள். பிள்ளைகள் பிறக்கும்.

ஆரோக்கியம்

மருத்துவரிடம் ஊசி செலுத்திக்கொண்ட பிறகு காய்ச்சல் உருவாவது ஏன்?

மருத்துவரிடம் சென்று நோய்களுக்கான மருந்து ஊசி செலுத்திக் கொண்டாலோ, தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டாலோ பல குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் உருவாகும். இந்தக் காய்ச்சல் உருவாக காரணம் என்ன? குழந்தைக்கு.

ஈர்ப்புவிதி

நமது தேவைகளை நிறைவேற்ற பிரபஞ்சம் காத்திருக்கிறது

1. ஒரு மனிதன் விரும்பும் அனைத்தையும் அவனால் அடைந்துவிட முடியுமா?2. அவனது ஆசைகள் நிறைவேற என்னென்ன செய்ய வேண்டும்?3. கடவுளும் இயற்கையும் எந்த வகையில் மனிதர்களுக்கு உதவுவார்கள்?.

வாழ்க்கை

இயற்கையும் மனித வாழ்க்கையும்

நமக்கு எவ்வாறான வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது? இந்த வாழ்க்கையை எப்படி நிம்மதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழலாம்? என்பதைப் புரிந்துகொள்ளாமல்; மற்றவர்களின் வாழ்க்கையைப் பார்த்து, அதைப் போல் வாழ வேண்டும் என்று.

Recent Posts

Health

Important facts about the body and diseases

A healthy person doesn’t have to be free of physical problems, and the same is true for the opposite. Everybody.

Health

Misunderstandings regarding eating habits and food

From the very first day people were born into this world, they felt hunger and ate various foods, but still,.

Life

The reasons behind humans’ sufferings

Every person in this world is dealing with some sort of difficulty or suffering. The suffering we went through in.

Life

A piece of advice for married couples

On December 17, 2022, me and some of my students met at the Pamban Swamigal temple in Chennai, India. After.

Reiki

The human aura and the roles that it plays

The term “aura” or “light body” refers to the gentle light that surrounds the human body. Above the level of.

Reiki

Chakras and their characteristics

Topics What are chakras? There are seven major energy storage spots in the human body, called chakras. The chakras are.

Subscribe To Our Mailing List

Get the news right tn your inbox

X