அண்மைய பதிவுகள்

ரெய்கி

ரெய்கி பயிற்சிகளும் வழிமுறைகளும்

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற மாணவர்களும் மாஸ்டர்களும் சில வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். தீட்சை பெறுதல் ரெய்கியை பயிற்சி செய்ய விரும்புபவர்கள், ஒரு ரெய்கி மாஸ்டரிடம் இருந்து.

நோய்கள்

சர்க்கரை நோய்க்கு முழுமையான விளக்கம்

தலைப்புகள் ஒரு காலத்தில் மனித இனத்திற்கான சேவையாகவும், இறைத் தொண்டாகவும் கருதப்பட்ட மருத்துவம், ஆங்கில மருத்துவத்தின் வருகைக்குப் பிறகு முழுக்க முழுக்க லாபத்தை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்ட.

ஆன்மீகம்

கர்மவினை என்பது என்ன?

கர்மவினை என்பது என்ன? “கர்மா மற்றும் வினை இவ்விரண்டு சொற்களுக்கும் ஒரே பொருள்தான், மொழிகள் மட்டுமே மாறுபடுகின்றன. கர்மா என்ற சமஸ்கிருதச் சொல்லுக்கு கருமம் அல்லது செயல்.

மனம்

அறிவாளி மற்றும் புத்திசாலி குழந்தைகள்

அறிவாளி மற்றும் புத்திசாலி குழந்தைகள். சில பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கின்னஸ் சாதனைக்குத் தயார் செய்வதைப் போன்று வளர்க்கிறார்கள். அளவுக்கு மீறிய பாசமும் கவனிப்பும் கட்டுப்பாடும் கல்வியும்.

மனம்

மனதால் நோய்களை குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

மனதால் நோய்களை குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள். மனமானது மனிதனின் கட்டளைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்கும், மனிதன் இடும் கட்டளைகளை நிறைவேற்றும் ஆற்றல் உடையது என்பதை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். நாம் இடும்.

ஆரோக்கியம்

விரும்பியதை சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியமாக வாழலாம்

விரும்பியதை சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியமாக வாழலாம். நான் அதைச் சாப்பிடக்கூடாது, இதைச் சாப்பிடக் கூடாது; அதைச் சாப்பிட்டால் அது அதிகரித்துவிடும், இதைச் சாப்பிட்டால் இது அதிகரித்துவிடும், இவற்றையெல்லாம் சாப்பிடக்.

Recent Posts

Children

Negative records in children’s minds

Negative records in children’s minds. When the children are growing up, they will have an urge to know, experience, and.

Health

Five natural elements and food tastes

Five natural elements and food tastes. Traditional Indian and Chinese medical systems believe that the human body is made up.

Reiki

Chakras and their characteristics

Chakras and their characteristics. There are seven major energy storage spots in the human body, called chakras. The chakras are.

Disease

The actual disease and its cause

The technique for curing diseases is simple; Maintain your calm, do not eat without hunger, keep your body clean, and.

Lifestyle

Why Hindus don’t eat beef?

Why Hindus don’t eat beef? Most people believe that only Hindus avoid eating beef in India because the cow is.

Spiritual

The universal law of virtue and sin

The universal law of virtue and sin. If you’re wondering if there is a record of humanity’s virtues and sins,.

Subscribe To Our Mailing List

Get the news right tn your inbox

Subscription english
X